Produkt został dodany do zapytania.
fbgoogle+

MySQL

Bartosz Laska
  2013-04-23, 2013-04-23
system opracowany i rozwijany przez firmę Oracle, który służy do zarządzania relacyjnymi bazami danych. 

 

<